خدمات VIP چیست ؟

خدماتی که به افراد VIP و CIP ارائه می شود تقریبا یکسان می باشد افراد VIP بعضا سیاسی و یا شخصیت های مهم می باشند که باید خدمات امنیتی داشته باشند.

چه امکانات و خدماتی در تمام فرودگاه ها یکسان است؟

· راهنمایی مسافران از زمان ورود به سالن تا ورود به هواپیما

· اتاق جلسه و سالن کنفرانس برای دیدار های تجاری

· اتاق سیگار

· دستگاه خودپرداز

· مرکز تجاری

· اینترنت رایگان

· کافه و رستوران

· انتقال به رمپ هواپیما با ماشین های لوکس CIP

· گیت مخصوص بارگیری

· انجام فرآیند اداری پاسپورت و ویزا توسط کارمندان بخش CIP

ثبت درخواست